KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kayıt Dondurma Başvuru Duyurusu-15.10.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında kayıt dondurma başvuru 05 Ekim-05 Kasım 2020 tarihleri arasındadır.

KSÜ Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 42 : Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri, sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs staj ve araştırma imkanları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.


Başvuru için 0344 300 2512-2452

Kayıt Dondurma Başvuru Formu