KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

A-Misyonumuz:


Çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikte eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü bir Eğitim-Öğretim kurumu olmak. Ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş bireyler yetiştirmek, bu bireylerle kalifiye insan gücünün oluşmasına katkıda bulunmak. Uygulamalı alanlarda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen Eğitim-öğretim düzeyi yüksek, sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren insan odaklı, öncü, yenilikçi, çağdaş ve evrensel bir eğitim kurumu olmak.


Vizyonumuz:


Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.


B-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun amacı; bünyesinde bulunan öğrencilerine teknik, mesleki ve kültürel alanlarda ileri seviyede Eğitim-Öğretim yapma imkânı sağlamak, mevcut bilgileri yeni nesillere verebilecek ve etkin biçimde aktaracak, gelecekteki teknolojilere uyum sağlamak üzere kalifiye ara eleman yetiştirmektir. Eğitim öğretim hizmetlerinin tam olarak sağlanması amacı ile yeterli personel ve donanımın temin edilmesi, yerleşke alanının öğrenciler ve diğer personel için daha yaşanılabilir bir hale getirilmesidir. 

C-Temel Politikalar ve Öncelikler: Öncelikli olarak Kahramanmaraş ili ve bu ilin bulunduğu yöreye olmak üzere Türkiye için endüstriyel ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan tekniker ve meslek elemanını yetiştirmektir. Temel ilkeler; öğrencilerin eğitim ve öğretim sırasında yeterli bilgileri olarak, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yeniliklere açık, kendisini sürekli geliştirebilen meslek elemanları olarak yetiştirmektir. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bireysel girişimciliğini artırmak ve teşvik etmektir. 

D-Diğer Hususlar: Yüksekokulumuzda I. Öğretimde 12 Bölüm 18 programda, II. Öğretimde ise 6 Bölüm 6 programda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Teknik Programlardan mezun olan öğrenciler "TEKNİKER” unvanı almaktadır. Okulumuz Dünya Bankası Endüstriyel Proje Başkanlığınca desteklenen her biri 750 m2 kapalı alanlı 8 adet atölye Kahramanmaraş Valiliğince yaptırılan 600 m2 kapalı alanlı atölye ile 2 adet 4'er katlı idare ve derslik binası ile toplam 13,000 m2 kapalı alanda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda; 9 Adet Bilgisayar Laboratuvarı,  3 Adet Teknik Resim Salonu, 16 Adet yansıtmalı derslik,1 Adet Model Ofis,2 Adet Baskı çoğaltma birimi, 1 Adet Halı Saha,1 Adet Kapalı Spor Salonu bulunmaktadır. Dünya Bankası Endüstriyel Projesi eğitime yönelik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek ve eğitimin uygulamalı yapılabilmesi için atölye ve laboratuvarlarda kullanılmak üzere temrinlik malzeme alınması, büyük önem arz etmektedir. Ayrıca mevcut binaların eski ve deprem direncinin normal standartların altında olması güvenlik riskleri ile birlikte ek bir maliyet gerektirmektedir.2016-2017 yılında Malzeme ve Malzeme İşletme Teknolojileri Bölümü Mobilya ve Dekorasyon Programına ilk defa öğrenci alınmış olup bu program için 1 Adet tam donanımlı atölye bir adet presleme ünitesi 1 adet CNC tezgâh ünitesi 1 adet Ölçme Laboratuarı tesis edilmiş olup büro masaları raf/dolap imalatları yapılmaktadır. Eğitim-Öğretimin devam ettiği Kuyumculuk El Sanatları bölümü bünyesinde kurulan 1.737,855 TL Finansmanlı 3 D Modelleme Merkezi bitirilmiş ve 20 Haziran 2018’de taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.29.06.2018 tarihinde açılışı yapılacaktır.   Atölyelerde dış mekânlara LED projektörler monte edildi. Tasarruf amacı ile zamanlayıcı ve LDR (karanlıkta otomatik yanan) sistemi devreye alındı. Bir adet jeneratör devreye alındı. Yakıt sisteminde güvenlik ve tasarruf düşünülerek kazan revizyonu yapıldı. Yerleşkedeki doğal göl çevresine kilitli parke döşendi. Aydınlatması yapıldı. Belediyelerden bank ve benzeri malzemeler temin edildi.
Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü açılmış olup bu Bölümün altındaki Mimari Restorasyon programına 2018-2019 Öğretim yılında öğrenci alınacaktır.


Meslek Yüksekokulumuz web sayfasına son güncellenen ve öğrencilerimizle birlikte dronla çektiğimiz tanıtım videosu eklendi. Buradan ulaşılabilir

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı