KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kayıt Dondurma Başvuru Duyurusu-26.02.2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında kayıt dondurma başvuru 22 Şubat-22 Mart 2021 tarihleri arasındadır.

KSÜ Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 42 : Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri, sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs staj ve araştırma imkanları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.


Başvuru için 0344 300 2512-2452

E-Posta Adresi: teknikbmyo@ksu.edu.tr

Not: Formdaki danışman bilgi kısmı boş bırakılacaktır.

Kayıt Dondurma Başvuru Formu